Mer om erfarenheter

Efter 3-årigt waldorfgymnasium och antroposofisk grundkurs (som båda innebär en sorts helhetsfilosofi med bl.a. mycket konst) gick jag kurser i olika språk; spanska 1 år komvux, ryska t.o.m. universitets nybörjarnivå inkl. språkresa till S:t Petersburg, holländska (bodde 1 år i Holland, pratade sen holländska hemma med vänner/familj) och engelska (2 x 6-veckors kurser i poesi och berättande i England). Sedan några år tillbaka använder jag engelska mycket i vardagen med nära vänner. 

Jag har under flera omgångar och år bott tillsammans med, och nära, människor från andra länder och har därigenom fått erfarenheter av mötet mellan olika kulturer och människor. Genom detta har jag lärt mig en hel del om kommunikation, att det handlar om så mycket mer än själva språket, jag har också lärt mig att använda den nivå av språk som fungerar och att vara guide både i språket, samhället och livet.
Jag är van att umgås med människor av olika stilar. Uppväxten var till stor del bland äldre i lugna konstnärliga miljöer, och på senare år lever jag i förorten med nära inblick i livets ofta mycket konkreta vardagssvårigheter.  

Jag har en hel del kunskaper och erfarenheter inom området psykologi / terapi / hälsa / vård speciellt ur antroposofiskt perspektiv, men är även intresserad av andra sorters helhetssyn.
Kurserna i England innebar grunderna i en typ av samtalsterapi/coachning, även året i Holland var 1:a året av en utbildning inom detta.
Så länge jag minns har jag alltid varit intresserad av områden som dessa, har läst en del och fått ganska mycket erfarenheter både från mitt eget liv (fick tidigt ett rörelsehinder) och från människor i min närhet (olika diagnoser m.m.) Flera uppdrag jag har rör också liknande ämnen.