Länkar, några tidigare och nuvarande uppdrag

 • FALK, Föreningen för Antroposofisk Läkekonst, www.husapoteket.org 


   
 • Föreningen Föda Hemma (layoutuppdrag avslutat
  pga att tidskriften lades ner)

   
 • FEP, Föreningen för eurytmipedagogik, www.eurytmipedagogik.se

   
 • LEF, Läkeeurytmiföreningen i Sverige
  (avslutat pga att föreningen fick annat samarbete)

   
 • Ludvig Grip, författare till boken Mot horisonten 

   
 • Syed Latif, föreläsare och inspiratör, www.syedlatif.com


   
 • Nain Trading, handlare av orientaliska mattor, Tyskland 
  www.naintrading.se

   
 • ConstNord Construction, byggföretag

   
 • Eva Lazar, författare till boken Genom barnets ögon

Medlemstidskrift. Krav på viss ämneskunskap. 
Textredigering, korrekturläsning, layout, tryck-pdf. 
Kontakt med artikelförfattare och tryckeri.


Medlemstidskrift. Krav på viss ämneskunskap. 
Textredigering, korrekturläsning, layout, tryck-pdf. 
Kontakt med artikelförfattare och tryckeri.


Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. Krav på viss ämneskunskap.Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. Krav på viss ämneskunskap. 


Korrekturläsning av bokHemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. 


Översättning engelska-svenska av innehåll på hemsida. Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. Korrekturläsning, redigering, layout och färdigställande för tryck