Länkar, några tidigare och nuvarande uppdrag

Medlemstidskrift. Krav på viss ämneskunskap. 
Textredigering, korrekturläsning, layout, tryck-pdf. 
Kontakt med artikelförfattare och tryckeri.

Medlemstidskrift. Krav på viss ämneskunskap. 
Textredigering, korrekturläsning, layout, tryck-pdf. 
Kontakt med artikelförfattare och tryckeri.


Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. Krav på viss ämneskunskap.


Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. Krav på viss ämneskunskap. 

Korrekturläsning av bok

Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar. 


Översättning engelska-svenska av innehåll på hemsida. Hemsida. Skapad med mallar. Layout, redigering och uppdateringar.